دکتر محمدرضا انصاری

مشاوره مارکتینگ

بدون شک نقطه آغاز موفقیت هر کسب و کاری از مارکتینگ شروع می شود. عمده کسب و کارها در ایران دچار بحران می شوندو یا به میزان تلاش و سرمایه درگیر شده بازدهی ندارند چرا که مارکتینگ آنها با مساله مواجه است.. ما به شما کمک می کنیم به گونه ای موثر ، با متدهای روز دنیا و متناسب با فضای حاکم بر بازار هدفتان ، از مارکتینگ بهره ببرید و بازدهی سرمایه تان را افزایش دهید.