دکتر محمدرضا انصاری

تکنیک های متقاعد سازی مشتری

139/02/06

برگزار شده

پنج شنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ سمینار آموزشی تکنیک های متقاعدسازی با ورود به ذهن ناخود آگاه مشتری در راستای توانمدسازی مدیران و فروشندگان فعال در حوزه های مختلف در سالن همایش های دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

با دوستان خود به اشتراک بگذارید