دکتر محمدرضا انصاری

فرار از زندان

1398/01/16

برگزار شده

در زندان حجم نقدینگی و پول محدودی وجود دارد. چگونه می توان در زندان فروش موفقی داشت؟
سال ۹۸ سالی است که فروش در آن به اندازه فروش در زندان سخت است.
“فروش در زندان” عنوان همایش دیگری است که در ۱۶ فروردین ۹۸ در سالن همایش های هتل پارس مشهد با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران برتر شبکه فروش شرکت بازاریابان ایران زمین برگزار شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید