دکتر محمدرضا انصاری

موفقیت در عصر یخبندان

2019/03/28

رویداد های آتی

موفقیت در عصر یخبندان عنوان همایش دیگری است که اینبار در ترکیه و در جمع مهاجران ایرانی مقیم ترکیه برگزار شد. این رویداد که در تاریخ ۲۸ و ۲۹ مارس ۲۰۱۹ در شهر آنکارا برگزار شد دکتر محمدرضا انصاری راهکار ها و موانع مسیر موفقیت و راه های عبور از بحران مهاجرت را برای شرکت کنندگان تشریح نمودند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید